Philips E83CC SQ

E83CC, vyrobené v Siemens-Halske, Munchen, West Germany