Elektrónkový zosilňovač 15W SE
Úvod.
Elektronkový jednočinný zosilňovač pracujúci v čistej triede A vyšiel ako stavebný návod v časopise Glass Audio. Autor návrhu je Erno Borbely. Tento zosilovač som sa rozhodol postaviť ako monobloky, V zosilňovači som nepoužil plošné spoje, ale išiel som na to starou metódou piont-to-point. Väčšina použitých súčiastok sú NOS súčiastky, rezistory TESLA, kondenzátory PIO sovietskejj výroby, taktiež pätice a elektronky sú zo sovietskej éry. Elektrolytické kondenzátory a polovodiče sú už zo súčasnej produkcie. Výstupé transformátory som použil INDEL TGL-20/003 a zdrojové trafá mi vyrobila firma Tronic. Zosilňovač som uložil do krabice Modushop Galaxy M.

Použité elektrónky
V zapojení sú použité elektrónky dvojitá trióda E88CC a výkonová trióda 6S33S. E88CC je zapojená ako predzosilňovač a budič výkonovej triody. Zapojenie výkonovej triody 6S33S je inšpirované zapojením Erna Borbelyho, ktoré bolo uvernejné v časopise Glass Audio a tiež aj na jeho internetovej adrese. Zapojenie používa fixný bias, tento je potrebné správne nastaviť, aby sa elktrónka nedostala mimo pracovnú oblasť. Samozrejme je možné použiť rôzne ekvivalenty týchto elektróniek ako ECC88, ruské ekvivalenty 6N1P-EV(pozor na žhavenie) no a 6S33S-V.