Elektronkový line preamp a phono preamp
Úvod.
Tento elektronkový predzosilňovač som z veľkej časti postavil podľa stavebných návodov uverejnených v časopise Glass Audio 1/97 a 2/97. Autorom týchto zapojení je svetoznámy konštruktér Erno Borbely. V predzosilňovači som použil aj zdroje stabilizovaného napätia, ktoré sú tiež v uvedených časopisoch. Ako prepínač vstupov je použitá DPS z webovej stránky www.customworks.cz. Napájacie transformátoy sú zamontované v osobitnej krabici kde sa nachádza aj sofstart tiež z www.customworks.cz