Elektrónkový zosilňovač EL34 SEP

(autor: Peter Füle)

Úvod:

Predstavujem môj posledný výtvor, elektrónkový jednočinný paralelný (Paralell single-ended) zosilňovač v triede A podľa vlastného návrhu. Konštrukcia je opäť dual mono bez celkovej spätnej väzby.Výkon je cca 2x15W.Pripojené k zosilňovaču mám regálové dvojpásmové reprosústavy v konfigurácii "d´Appolito" s meničmi o priemeru 5,25" a citlivosti cca 89-90db. Zosilňovač rozohrá bez problémov reprosústavy bez pocitu nedostatku
výkonu.

Popis zapojenia:

Zapojenie je prakticky identické s KT88-SE. Rozdiel je len vo veľkosti napájacieho napätia a použití výkonových elektrónok EL34. Vstupná a budiaca elektrónka je použitá opäť dvojitá trióda 12BH7A (NOS) v jednočinnom zapojení s kapacitnou väzbou s lokálnou zápornou prúdovou spätnou väzbou (nepremostené katódové odpory). Bez problémov je možné ju nahradiť napr. elektrónkou ECC802S,ECC82 alebou 12AU7 a pod. Výkonové elektrónky som použil NOS EL34 od výrobcu TESLA v jednočinnom paralelnom zapojení s automatickým predpätím. Zapojené sú v ultralineárnom režime. Napätie pre žeravenie dvojitej triódy je usmernené, filtrované RC členom. Žeravenie výkonovej elektrónky je riešené štandardne striedavým napätím. Zdroj anódového napätia je patrične predimenzovaný ,riešený štandardným usmernením a filtrovaný RC členom bez stabilizácie. Anódové napätie výkonových elektróniek je cca 350VDC a katódový prúd cca 2x75mA. Tu si dovolím trochu odbočiť a uviesť dôvod použitia elektróniek EL34 Tesla. Oproti súčasnej produkcii (napr. JJ elektronic) majú EL34 Tesla príjemnejší, muzikálnejší zvuk a hlavne niekoľkonásobne dlhšiu životnosť. Samozrejme je možné použiť súčasne vyrábané EL34, ale je potrebné počítať s iným charakterom zvuku a podstatne nižšiou životnosťou.

Konštrukcia:

Použité sú súčiastky bežne dostupné na našom trhu. Fóliové kondenzátory sú od fy VIMA typu MKP10. Potenciometer je modrý ALPS 10kohm s predĺženou oskou. Výstupné transformátory sú bežne dostupné od fy INDEL TGL 20/003 na EI
jadrách. Výhodou transformátorov je ich dostupnosť a relatívne nízka cena. Nevýhodou je nižšia primárna indukčnosť a výstup sekundárneho vinutia len na 8ohm.(Oproti drahším a kvalitnejším prevodníkom má tým pádom zosilňovač
počutelne menej basov). Elektrolytické kondenzátory sú od výrobcov BC, Nichicon a Itelcond. Rezistory som použil NOS Tesla TR161-162,TR192,a MOX/2W. V katódach EL34 a v zdroji sú použité výkonové drôtové rezistory. Napájacie toroidné transformátory sú vyrobené na zákazku fy BV-elektronik. Prakticky všetky súčiastky sú na DPS, vrátane pätíc elektróniek.Všetky signálové cesty sú vedené čo najkratšiou cestou. Párové vodiče napájania a signálov sú vzájomne twistované. Z dôvodu jednoduchosti som vynechal obvod pre oneskorené pripojenie anódového napájania a aj obvod pomalého nábehu zdroja. Všetko som umiestnil do kovovej skrinky 19" Rack ,ktorá je bežne dostupná napr. v GME. Zosilňovacč je v podstate koncový zosilňovač s pasívnou reguláciou hlasitosti na vstupe a jediným analógovým vstupom.

Záver:

Zvuk je veľmi príjemný, dlhodobo počúvateľný,muzikálny a veľmi detailný. Oproti KT-88SE má menej basov a sú mäkšie ,má naproti tomu viacej stredo-výšok,farebnejší (viac elektrónkový) zvuk. Povedal by som ,že je typickým predstavitel(om "elektrónkového zvuku".