Elektrónkový zosilňovač KT-88 SE

(autor Peter Füle)

Úvod.
Na úvod uvediem, že ide o elektrónkový jednočinný (Single-ended) zosiln(ovac v triede A podľa vlastného návrhu.
Konštrukcia je dual mono bez celkovej spätnej väzby o výkone 2x12W. Pre bežnú obývačku a reprosústavy o citlivosti aspoň 87db je to podľa mňa dostačujúci výkon. Pripojené k zosilňovaču mám regálové dvojpásmové reprosústavy v konfigurácii „d´Appolito“ s meničmi o priemeru 5,25“ a citlivosti cca 89-90db a nemám vôbec pocit nedostatočného výkonu .

Popis zapojenia

Vstupná a budiaca elektrónka je použitá dvojitá trióda 12BH7A (NOS) v jednočinnom zapojení s kapacitnou väzbou s lokálnou zápornou prúdovou spätnou väzbou (nepremostené katódové odpory). Bez problémov je možné ju nahradiť napr. elektrónkou ECC802S,ECC82 alebou 12AU7 a pod. Výkonovú elektrónku som použil KT88 od výrobcu JJ-electronic v jednočinnom zapojení s automatickým predpätím (biasom) na premostenom katódovom odpore.Zapojená je v ultralineárnom režime (tieniaca mriežka na odbočke 66% primáru od anódového napájania). Napätie pre žeravenie dvojitej triódy je usmernené ,filtrované RC členom. Žeravenie výkonovej elektrónky je riešené štandardne striedavým napätím. Zdroj anódového napätia je patrične predimenzovaný ,riešený štandardným usmernením a filtrovaný RC členom bez stabilizácie. Kapacita filtračných kondenzátorov anódového napätia je predimenzovaná z dôvodu čo najlepšieho odstupu signálu od brumu. Anódové napätie výkonovej elektrónky je cca 375VDC a katódový prúd cca 120mA. Životnosť výkonových elektróniek je však nízka vzhľadom na použitú triedu a trvalý stratový výkon. Preto je potrebné počítať s ich pravidelnou výmenou.

Konštrukcia

Použité sú súčiastky dostupné na našom trhu ,väzobné kondenzátory a „bypass“ elektrolytov v zdroji sú od fy VIMA typu MKP10. Potenciometer je modrý ALPS 10kohm s predl'ženou oskou. Výstupné transformátory sú najväčšou položkou ,nakoľko som použil kvalitný výrobok fy Experience-electronics A-165S na C-jadrách. Dostupné su napr. tu.Elektrolytické kondenzátory sú od výrobcov BC, Nichicon , Nippon-Chemicon a Itelcond. Rezistory som použil bežne dostupné s kovovou vrstvou, v katóde KT-88 a v zdroji sú použité výkonové drôtové rezistory. Napájacie toroidné transformátory sú vyrobené na zákazku fy BV-elektronik. Prakticky všetky súčiastky sú na DPS, vrátane pätíc elektróniek.Všetky signálové cesty sú vedené čo najkratšiou cestou. Párové vodiče napájania a signálov sú vzájomne twistované. Z dôvodu jednoduchosti som vynechal obvod pre oneskorené pripojenie anódového napájania a vzhľadom na nie príliš vysoký príkon je vynechaný aj obvod pomalého nábehu zdroja. Všetko som umiestnil do kovovej skrinky 19“ Rack ,ktorý je bežne dostupný napr. v GME. Zosilňovač je v podstate koncový zosilňovač s pasívnou reguláciou hlasitosti na vstupe a jediným analógovým vstupom.

Záver
Ide v podstate o veľmi jednoduchý zosilňovač s nadštandardnou zvukovou kvalitou. Zvuk je príjemný, dlhodobo počúvateľný, avšak veľmi detailný a vďaka KT-88 má aj patričný „drajv“ , ktorý je potrebný pre reprodukciu rockovej hudby. Patrí medzi moje najobľúbenejšie zosilňovače a bezporuchovo slúží už druhý rok. V prípade záujmu môžem poskytnúť aj bližšie informácie.