MC/MM phono predzosilňovač "Le Pacific"
Úvod.
Tento predzosilňovač patrí napriek svojmu jednoduchému zapojeniu medzi zvukovo veľmi zaujímavé prístroje. Stavbu zvládne aj začiatočník, jediný problém môže byť zohnať originálne tranzistory Toshiba 2SK170. Na internete je dostupných viacero variant tohto zapojenia, stačí dať do vyhľadávača výraz "Le Pacific phono". Je možné postaviť MM alebo aj MC variantu. Mne sa osvedčila varianta od Boozhound audio, avšak v samotnej RIAA korekcii som použil odpor 27k namiesto 22k. Je možné postaviť rôzne varianty napájania, napr. aj napájanie z tuškových bateriek, jednoduchého stabilizátora, atď. Taktiež sa môžu vyskúšať rôzne druhy kondenzátorov, obľúbené sú hlavne ruské PIO kondenzátory, ale kľudne aj osvedčené WIMA či iné. Varianta na fotkách je MC phono, prepínanie vstupnej impedancie je cez relé, kondenzátory sú ruské PIO, pošné spoje sú prototypové dosky.

Použité elektrónky
V zapojení sú použité elektrónky dvojitá trióda E88CC a výkonová trióda 6S33S. E88CC je zapojená ako predzosilňovač a budič výkonovej triody. Zapojenie výkonovej triody 6S33S je inšpirované zapojením Erna Borbelyho, ktoré bolo uvernejné v časopise Glass Audio a tiež aj na jeho internetovej adrese. Zapojenie používa fixný bias, tento je potrebné správne nastaviť, aby sa elktrónka nedostala mimo pracovnú oblasť. Samozrejme je možné použiť rôzne ekvivalenty týchto elektróniek ako ECC88, ruské ekvivalenty 6N1P-EV(pozor na žhavenie) no a 6S33S-V.