Scan-Speak mini Revelator AL
Scan-Speak mini Revelator AL sú 2-pásmové regálové reproboxy. Osadené sú reproduktormi Scan-Speak špičkovej rady Revelator line. Vo výškovej sekcii je použitý D2904/980000. S produkcie firmy Scan-Speak je to momentálne jediný výškový reproduktor s kovovou membránou. Materiál kaloty je hliník na textilnom závese, pred kalotou je umiestnený plastový difuzor. Kombináciou vnútorných komôr a optimalizáciou prúdenia vzduchu je dosiahnutý dizajn, ktorý redukuje kompresné tlaky vo vnútry systému a tak redukuje vznik skreslenia a zamedzuje vznik prípadných rezonancií. Magnetický obvod tiež neobsahuje ferrofluid, čo napomáha prenosu aj tých najjemnejších detailov a nuansí. Kmitacia cievka je vinutá z pomedeného Al drôtu, táto kombinácia zaručuje nízku hmotnosť kmitačky pri zachovaní dostatočnej vodivosti. V stredobasovej sekcii je jeden z najdokonalejších stredobasových reproduktorov vôbec-15W8530K00. Materiál membrány je lakovaný papier lúčovite vystužený. Toto vystuženie zamedzuje vzniku parcialnych kmitov, takisto ako tvar membrány v tvare nerozvinuteľného kužeľa (NAWI). Kôš reproduktora je aerodynamicky prispôsobený tak, aby neobmedzoval prúdenie vzduchu vznikajúce pohybom membrány.Zároveň však je dostatočne pevný, aby udržal masívny magnet, ktorý je skoro rovnako veľký ako samotný kôš. Kmitacia cievka má priemer 38mm a je vinutá z pomedeného Al drôtu. Celý sytém je navrhnutý tak, aby bolo možné dosiahnuť vysokú lineárnu výchylku (+/-6,5mm). Tomu je prispôsobený aj strediaci a vonkajší záves.
Scan-Speak mini Revelator AL je 2-pásmová basreflexová reprosústava. Vnútorný objem reprosústavy je 9,1 l. Reprosústava je postavená z 25mm MDF dosiek. Vnútorné steny, okrem zadnej, sú polepené kompozitom bitumenu a lisovanej textílie. Prítomnosť bitumenu spôsobuje takmer dokonalé umŕtvenie stien reprosústavy, preto už nie je nutné pri tejto veľkosti ozvučnice vkladať do vnútra reprosústav žiadne výstuhy. Textilná časť zase výborne tlmí vyššie frekvencie, čo sa výrazne prejaví napr. keď skúsite prehovoriť do vnútra ozvučnice pred a po zatlmení.Skúšal som niekoľko variant vnútorného tlmenia a nakoniec som ako najlepšie riešenie zvolil také, kde som už do vnútra nevkladal ďaľši materiál, len kus molitanu s ihlanmi, ktorým som prekryl výhybku. Týmto sa eliminuje možnosť vzniku stojatého vlnenia na minimum.Pri vkladaní naskladanej MDM-3 bol na nízkych frekvenciach od asi 60Hz nižšie síce miernejší pokles a dolný kmitočet išiel nižšie , avšak subjektívne bol pocit z takéhoto basu až nepríjemný. Zrejme to bolo spôsobené aj prílišným zatlmením stredov. V inom akustickom prostredí by však výsledok mohol vyznieť lepšie. Závisí to od toho, aký mod sa v tej ktorej miestnosti na nízkych frekvenciách vyskytuje.Tak isto je to aj z dĺžkou basreflexového nátrubku, najlepšie vyhovoval nátrubok dlhý cca20cm po odrátaní obidvoch zaoblení, čo sa tiež môže v iných podmienkach líšiť. Neodporúčam ísť však na kratší rozmer, lepšie sa mi javilo skôr nižšie naladenie basreflexu ako vyššie.. Basreflexový nátrubok je umiestnený v zadnej časti, pod ním je priamo na terminály namontovaná DPS výhybky. Kabeláž som použil od fy Audioquest typ Bedrock, mal som pár krátkych zvyškov, ktoré mi vyhovovali. Určite však vyhovie aj bežná OFC dvojlinka, pozor však na lacné nielen čínske káble, tie začnú pomerne rýchlo oxidovať. Pri stavbe výhybky som použil DPS s hrúbkou Cu 70um. Ak nemáte vhodný plošný spoj alebo si ho neviete vyrobiť,je možné jednotlivé súčiastky pripevniť na dosku z PVC, MDF, akrylátu, atď. Potom sa len pospájajú jednotlivé vývody priamo bez použitia DPS. V každom prípade je nevyhnutné súčiatky fixovať, najlepšie pomocou sililkónu a sťahovcích pások. Tlmivku môžete aj zaliať, napr. epoxidom. Kvalitným prevedením sa potlačí prípadná mikrofoničnosť niektorých súčiastok, ako aj možnosť vzniku náhodných mechanických rezonancií hlavne pri väčších akustických tlakoch vo vnútri reprosústavy. Súčiastky použite čo najkvalitnejšie, hlavne kondenzátor vo výškovej a tlmivku v basovej sekcii. Tá by nemala mať jednosmerný odpor väčší ako cca 0,35 Ohmu.

frekvenčná charakteristika má len informatívny charakter, jej tvar je ovplyvnený akustickou miestnosti, mernanie bolo uskutočnené spektrálnym analyzérom PAA3 v predajni firmy ARTECH